Política de privacitat

De conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat de FRANCESC XAVIER JORDAN GOMEZ amb DNI 380550841H i CIF 388055841H i amb domicili social en C/VALLESPIR, 57 BXOS 08014, BARCELONA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En el compliment amb la normativa vigent, FRANCESC XAVIER JORDAN GOMEZ informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

 

Fins que no ens comuniqui el contrari, entenem que les seves dades no han sigut modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per les finalitats mencionades.

 

FRANCESC XAVIER JORDAN GOMEZ informa que precedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això, que FRANCESC XAVIER JORDAN GOMEZ es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D’acord amb els drets que li confereixen a la normativa vigent en Protecció de Dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les dades de caràcter personal així com el consentiment prestat per al tractament d’aquestes, dirigint-se la seva petició a la direcció postal indicada més a munt o al correu electrònic JORDAN@JORDANFINQUES.COM.

 

A més, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de FRANCESC XAVIER JORDAN GOMEZ, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de FRANCESC XAVIER JORDAN GOMEZ.